Verlan I voimalaitos

Verla I voimalaitoksen uusiminen 2011-2013. Oy Vesirakentajan osuus hankkeessa: toteutuskonsepti ja projektisuunnitelma, aikataulu, kustannusarvio, laitevalintojen konsultointi ja sopimusneuvottelut.

Oy Vesirakentaja suoritti vuonna 1955 valmistuneen laitoksen suunnittelun.
Tilaaja KSS Energia Oy
Voimalaitos Verla
Paikka Jaala, Kymijoki, Mäntyharjun reitti
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 6,0 m / 27,5 m^3/s
Teho / Vuosienergia 1,15 MW / 10 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1955, uusiminen 2013

Katso myös: Vesivoiman tuotannon tehostamishanke 2009
Katso myös: www.kssenergia.fi