Vesivoiman tuotannon tehostamishanke
Vuonna 2009 vesivoiman tuotannon tehostamismahdollisuuksista KSS:n laitoksissa tehtiin laaja selvitys. Työ sisälsi, historiatiedon kokoamisen, sukellustutkimuksia, koneiden ja sähköistyksen nykytilan katselmukset, kuntoarviot ja parannusehdotukset.

Katso myös: Verlan I voimalaitos
Katso myös: www.kssenergia.fi