Muita hankkeita ja selvityksiä 2000- / Other projects 2000-

Tilaaja / Client
Hanke / Project
Vuosi / Year
Fortum Power and Heat Oy Esiselvitys: Tainionkosken padon valssiaukkojen varasulkurakenteet, kulkusillan uusiminen ja ylisyöksypadon korjaus 2018
Oy Koskienergia Kuhankosken voimalaitoksen uusiminen: luvan myöntämisen jälkeinen jatkosuunnittelu ja kustannusarvion täsmentäminen 2015
Alajärven Sähkö Oy Koskenvarren voimalaitoksen nielun muutostyöt 2015
Kristiinankaupunki Lapväärtinjoen myllypatojen padotuksen merkitys tulvien muodostumisen kannalta 2015
Alsons Energy Development Corporation
Philippines
Siguil River HPP, 15 MW Pelton turbine, Feasibility Study and preparation of EPC Tender Documents 2015
UPM-Kymmene Oyj Kuusankosken ja Keltin voimalaitosten imuputkien sulkuratkaisut 2015
Fiskars Oyj Valsverkforsenin voimalaitoksen puisen tulvaruuhen uusiminen 2014
Oy Herrfors Ab Esiselvitys Björkforsin voimalaitoksen 1. koneiston uusimisesta 2014
Azenco JSC, Az?rEnerji
Republic of Azerbaijan
Kuzun HSPP, Project Design 2014
Statkraft Suomi Oy Kolsin, Koivukosken ja Korkeakosken voimalaitosten tekninen Vendor Due Diligence -selvitys 2014
Suomen ympäristökeskus Vesilupien kalataloudellinen tarkastelu 2014
Insinööritoimisto Jormakka Oy Sustainable utilisation of water resources in the Republic of Karelia 2013
Pato Oy Myllykosken ja Vuolenkosken vesivoimalaitosten kuntoselvitys 2013
Kemira Chemicals Oy Kuusankosken tehtaan varoaltaiden kunnostuksen jatkoselvitys 2013
Mäntän Energia Oy Esiselvitys Mäntän vesivoimalaitoksen saneerauksesta 2013
Metsä Board Oyj Esiselvitys Äänekosken vesivoimalaitoksen saneerauksesta 2013
UPM-Kymmene Oyj Kymijoen perkausvaihtoehdot Voikkaan yläpuolella 2013
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Study of methods for improving feasibility of a small-scale hydroelectric power plant using Kaitfors as an example 2012
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Fortum Power and Heat Oy, Utajärven kunta Esiselvitys lisäveden johtamisesta Utasen voimalaitoksen eteläpuoliseen uomaan 2012
Keski-Lapin Voima Oy Esiselvitys Juotaksen vesivoimalaitoksen kunnostuksesta 2012
Länsi-Suomen Voima Oy Esiselvitys Harjavallan voimalaitoksen käytön tehostamisesta 2012
Länsi-Suomen Voima Oy Selvitys Harjavallan padon juoksutuskapasiteetin lisäämisestä 2012
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhanke, voimataloudellisen hyötyarvion päivitys 2012
Vattenfall Sähköntuotanto Oy Pamilon voimalaitoksen nosturin  perustusten korjaussuunnitelma 2012
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ruskeakosken nykyisen laitoksen pääpiirustukset ja nosturitason suunnitelma 2012
TEM,
Karjalan Tasavallan Hallinto
Study: Development of small Hydropower in Karelia 2012
IC Energy Soloneshenskaja SHPP - Technical audit 2012
Koskienergia Oy Parantalankosken tuloputken uusiminen 2011-12
Vattenfall Sähköntuotanto Oy Hanhikosken voimalaitoksen kunnostussuunnittelua 2011-12
UPM-Kymmene Oyj Verlan voimalaitoksen yläkanavan suojaseinä 2011-12
Oulunkaaren kuntayhtymä Selvitys, Pienvesivoiman toteutusprosessi 2011
Alajoenkosken mylly ja saha Esiselvitys Alajoenkosken myllyn ja sahan vesivoimalaitoksen kunnostusvaihtoehdoista 2011
UPM-Kymmene Oyj Voikkaan vesiteiden sulkeminen 2011
Evijärven kunta Hanhikosken voimalaitoksen esiselvitys 2010
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Koskenkorvan venerata 2010
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pielisjoen virtaamiin ja Kuurnan vesivoimalaitoksen energiantuotantoon 2009
Vatajankosken Sähkö Oy Esiselvitys Vatajankosken vesivoimalaitoksen uusimisvaihtoehdoista 2009
KSS Energia Oy Vesivoiman tuotannon tehostamishanke 2009
Vapo Oy Esiselvitys Kuhalankosken vesivoimalaitoksen uusimisesta 2008
Korpelan Voima kuntayhtymä Sykäräisen voimalaitosalueen rakentamiskelpoisuus 2008
Oy Mankala Ab Mankalan uittoaukon sulkeminen 2008
Statkraft Suomi Oy Kolsin imuputken sillan korjaus ja muut kunnostustyöt 2008
UPM-Kymmene Oyj Vaunusuon uusi pumppaamo 2007
Vammalan kaupunki/UPM Hopunpuiston/Tyrväänkylänojan pumppaamo ja  pengerryksen kuivatus 2007
/ 2002
UPM-Kymmene Oyj Veikkolaisen Pumppaamo 2005
UPM-Kymmene Oyj Niskan pumppaamo 2005
Oy Herrfors Ab Björkforsin tulokanavan korjaus 2002
Keski-Suomen Valo Oy Hilmon voimalaitoksen nielurakenteiden korjaus 2001
Kymppivoima Oy Kymijoen hyytöselvitys 2000-2002 2000
Viatek Oy Mäntyharjun kanavan pumppaamot 2000
Päivitetty 7.1.2016