Yläsorsan voimalaitos


Savon Voima Oyj uusi Sorsakoskella sijaitsevien Ylä- ja Alasorsan vesivoimalaitosten koneistot sähköistys- ja automaatiojärjestelmineen. Yläsorsan voimalaitos on otettu käyttöön v. 1943 ja Alasorsan v. 1939.

Yläsorsan voimalaitoksella säännöstellään Sorsavettä (A = 55 km²). Laitoksen nielurakenne ja säännöstelypato sijaitsevat Sorsaveden luusuassa. Padolta vedet voimalaitokselle johdetaan noin 80 m pitkässä betoniputkessa ( = 2,5 m). Putki kulkee kauttaaltaan maanpinnan alapuolella.

Alasorsa sijaitsee noin 0,5 km Yläsorsan alapuolella. Laitosten välisen altaan (ns. Välimeri) pinta-ala on noin 5 ha. Alasorsan laitokselta vedet johdetaan noin 30 m pitkän kalliotunnelin (A = 30 m²) ja noin 70 m alakanavan kautta takaisin jokiuomaan ja edelleen noin 0,3 km:n päässä olevaan Osmanjärveen (A = 9,3 km²).
Tilaaja Savon Voima Oyj
Voimalaitos Yläsorsa
Paikka Leppävirta
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 9,0 m / 8,0 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,54 MW / 1,8 GWh/a
Käyttöönottovuosi 2007