Voikkaa 2 voimalaitos

Suun­nittelu käsitti lupahakemussuunnittelun, kaikki rakennus- ja rakennesuunnitelmat ja rakennustöiden valvonnan. Raken­nustyöt alkoivat syyskuussa 1989 ja laitos valmistui aikataulun mukaisesti joulukuussa 1991.
Tilaaja Kymmene Oy
Voimalaitos Voikkaa 2
Paikka Kouvola, Kymijoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 9,0 m / 2x150 m³/s
Teho / Vuosienergia 29,4 MW / 170 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1991

Nykyinen omistaja: UPM-Kymmene Oyj