Viannan voimalaitos


Savon Voima Oyj uusi Maaningalla Onkiveden luusuassa sijaitsevan Viannan vesivoimalaitoksen koneistot. Kaikki koneet (turpiinit, generaattorit, sähköistys ja automaatio) sijoitettiin nykyiseen voimalaitosrakennukseen. Rakennustyöt käsittivät pääasiassa uusien turpiinikoneistojen (2 kpl) edellyttämät piikkaustyöt, uusien koneiden kiinnivalut sekä nykyisten betoni- ja huonerakenteiden kunnostustyöt. Rakennustyöt tehtiin kesän 2011 aikana.

Oy Vesirakentaja toimi projektissa suunnittelijana.
Tilaaja Savon Voima Oyj
Voimalaitos Vianta
Paikka Maaninka
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 2,5 m / 5 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,15 MW / 1,3 GWh/a
Käyttöönottovuosi 2011