Vesikosken voimalaitos

Alustavaa suunnittelua ja lupahakemussuunnittelu v. 1961...64. Lopullinen suunnittelu v. 1964...65. Rakennettu v. 1965 Vesirakentajan työnhoitourakkana. Suoritettu väylien jälkimittauksia ja Kuppaankos­ken perkaus v. 1966.
Tilaaja Revon Sähkö Oy
Voimalaitos Vesikoski
Paikka Pyhäjärvi, Pyhäjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 7,1 m / 12 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,7 MW / 2,7 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1965