Venetpalon voimalaitos


Alustavat maastotutkimukset loppuvuodesta 1956, alustavaa suun­nittelua v. 1957, jatkotutkimuksia alkukesällä 1958. Lopullinen suunnittelu v. 1958...59. Rakennustyöt Vesiraken­tajan työnhoitourakkana v. 1950-60.
Tilaaja Revon Sähkö Oy
Voimalaitos Venetpalo
Paikka Kärsämäki, Pyhäjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 15,5 m / 15 m³/s
Teho / Vuosienergia 1,9 MW / 7,5 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1960

Nykyinen omistaja: Vattenfall Oy