Värnumin voimalaitos


Värnumin tuloputken välppärakenteet. Toteutussuunnitelma tuloputken betoni- ja välppärakenteista. Laitokselle uusittiin koneisto. Vesirakentaja toimi rakenteiden suunnittelijana.
Tilaaja Esse Elektro-Kraft Ab
Voimalaitos Värnum
Paikka Ähtävä, Ähtävänjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 5,5 m / 21 m³/s
Teho / Vuosienergia 1,3 MW / 4,2 MWh/a
Käyttöönottovuosi 1992