Vääräkosken voimalaitos


Kahden vanhan voimalaitoksen (Ylä- ja Ala-Vääräkoski) uudelleen rakentaminen yhteen portaaseen Ylä-Vääräkoskeen. Alue ja rakennukset ovat suojeltuja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina, mikä asetti erityishaasteet suunnittelulle. Oy Vesirakentaja laati lupahakemussuunnitelman, koneistojen hankintaohjelmat ja toimi laitoksen ja padon rakenteiden suunnittelijana sekä rakennustöiden valvojana.
Tilaaja Koskienergia Oy
Voimalaitos Vääräkoski
Paikka Ähtäri, Kokemäenjoen vesistön Ähtärin ja Pihlajaveden reitti
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 8,0 m / 15 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,95 MW / 4,6 GWh/a
Käyttöönottovuosi 2007