Stadsforsin voimalaitos


Tilaaja Nykarleby Kraftverk Ab
Voimalaitos Stadsfors
Paikka Uusikaarlepyy
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 9 m / 60 m³/s
Hankkeen jälkeen 85 m³/s
Teho / Vuosienergia 4,5 MW / 16 GWh/a
Hankkeen jälkeen
6,5 MW / 18,5 GWh


 
Stadsforsin voimalaitos rakennettiin Uudenkaarlepyyn kaupunkiin Lapuanjoen suulle alun perin vuonna 1926. Voimalaitos uusittiin 1980-luvun puolivälissä, jolloin samassa yhteydessä padotuskorkeus nostettiin nykyiselle tasolleen. Laitoksella on nykyisin asennettuna yksi vaaka-akselinen Kaplan-turpiini, jonka rakennusvirtaama on 60 m3/s. Laitoksen putouskorkeus on noin 9 m, kokonaisteho noin 4,5 MW ja vuotuinen energiantuotto keskimäärin noin 16 GWh/a.

Nyt toteutettavassa hankkeessa voimalaitokselle rakennetaan lisäkoneisto nykyisen laitosrakennuksen ja tulva-aukon väliin, uitolle aikoinaan varattuun 5,5 m leveään aukkoon. Uittoa kyseisestä aukosta ei ole koskaan harjoitettu. Uuden yksikön rakennusvirtaama on enintään 25 m3/s.

Ilmastonmuutoksen myötä Stadsforsin virtaamien on ennustettu kasvavan. Lisäkoneiston avulla ansiosta entistä suurempi osa tulovirtaamista on mahdollista hyödyntää voimalaitoksella, jolloin ohijuoksutusten tarve pienenee. Lisäksi uudella voimalaitosyksiköllä voidaan ajaa entistä pienempiä virtaamia aikaisempaa paremmalla hyötysuhteella. Myös laitoksen käyttövarmuus paranee.

Oy Vesirakentaja on tehnyt hankkeen esiselvityksen ja lupahakemuksen. Oy Vesirakentaja tekee myös hankkeen rakenne- ja rakennussuunnittelun sekä rakennusurakoiden kilpailutuksen ja on mukana laitehankinnoissa.