Ryötön voimalaitos


Ryötön vanhan vesivoimalaitoksen uusiminen. Uusi laitos rakennettiin vanhan tulokanavan jatkeeksi. Vanhat voimalaitosrakennukset peruskorjattiin, alakanava perattiin virtaushäviöiden pienentämiseksi ja yläkanava tiivistettiin bentoniittimatolla. Säännöstelypato kunnostettiin ja patoon asennettiin koneellinen tasoluukku. Uuden laitoksen rakennusvirtaama on 15 m³/s, teho 950 kW ja keskimääräinen vuosienergia 4500 MWh.
Tilaaja Koskienergia Oy
Voimalaitos Ryöttö
Paikka Ähtäri, Inhanjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 8 m / 15 m³/s
Teho / Vuosienergia 950 kW / 4500 MWh/a
Käyttöönottovuosi 2011