Pihlajamaan voimalaitos


Pihlajamaan vesivoimalaitos rakennettiin Perhonjoen vesistössä sijaitsevaan Patananjokeen joen pohjoispuolelle kaivettuun Koskelankosken yläpuolelta alkavaan ohituskanavaan Pihlajamaan kylässä. Yläkanavan pituus on noin 0,7 km ja alakanavan noin 0,6 km. Ohitettavan jokiosan pituus on noin 1,5 km. Ohitettava uoma porrastettiin rakentamalla siihen kaksi pohjapatoa, joiden alaosa muotoiltiin porrasmaiseksi kalan kulun mahdollistamiseksi ja säilymiseksi.

Yläkanavan erkanemiskohtaan Patananjokeen rakennettiin tulvakynnys, jolla Patananjoki padottiin tasolle N43+102,00 m. Padotuksen vaikutusalue ulottuu noin 1,5 km tulvakynnyksen kohdalta ylävirtaan. Yläkanavasta vedet johdetaan putkea pitkin koneasemalle. Tuloputken pituus on noin 20 m. Koneasemalta vedet johdetaan alakanavan kautta takaisin Patananjokeen.

Alakanavan jälkeen Patananjokea perattiin noin 0,65 km:n matkalla. Perkaus ulottuu Myllykosken alapuolelle. Tarkoituksena oli, että laitoksen alavesi asettuu Myllykosken alapuolisen noin 1,6 km pitkän suvantomaisen jokiosan tasolle.
Tilaaja Vetelin Sähkölaitos Oy
Voimalaitos Pihlajamaa
Paikka Veteli, Patananjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 9,5 m / 6,4 m³/s
Teho / Vuosienergia 512 kW / 1,7 GWh/a
Käyttöönottovuosi 2006

Katso myös: www.veteli.fi