Pappilankosken voimalaitos


Paneliankosken Voima Oy uusi Eurajoen kunnan Pappilan kylässä sijaitsevan Pappilankosken vesivoimalaitoksen koneistot sähköistys- ja automaatiojärjestelmineen. Voimalaitoksen rakentamislupa on alun perin myönnetty v. 1936. Patorakenteita on korotettu ja osittain muutettu 1960-luvulla. Sen jälkeen laitosta on saneerattu v. 1983, jolloin voimalaitoskoneistot ja osa voimalaitosrakennusta uusittiin. Voimalaitos on ns. jokilaitos, jolloin juoksutukset määräytyvät tulovirtaaman mukaan.

Entinen turpiinikoneisto vaurioitui korjauskelvottomaksi joulukuussa v. 2006. Laitoksen käyttöön saamiseksi koneistot uusittiin. Uusi koneisto sijoitettiin nykyisen koneasemarakennuksen alavirran puolelle rakennettavaan uuteen koneasemaosaan. Vesiteissä tehtiin uuden koneiston edellyttämät rakennemuutokset ja tarpeelliset kunnostustyöt.
Tilaaja Paneliankosken Voima Oy
Voimalaitos Pappilankoski
Paikka Eurajoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 7,3 m / 8,0 m³/s
Teho / Vuosienergia 500 kW / 1900 MWh
Käyttöönottovuosi 2008