Pamilon voimalaitos


Työ käsitti Pamilon 3. koneiston lupahakemussuunnittelun sekä raken­nustyön ja suunnittelun valvonnan.
Voimalaitos on valmistunut 1 ja 2 koneistojen osalta vuonna 1955 ja 3 koneisto otettiin käyttöön 1997.
Tilaaja Pamilo Oy
Voimalaitos Pamilo
Paikka Joensuu, Koitajoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 50 m / 190 m³/s
Teho / Vuosienergia 83 MW / 265 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1997

Nykyinen omistaja: Vattenfall Oy