Palokin voimalaitos


Voimalaitostyö oli työnhoitourakkana Oy Vesirakentajalla.
Tilaaja Outokumpu Oy
Voimalaitos Palokki
Paikka Heinävesi, Vuoksen vesistö
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 19,4 m / 40 m³/s
Teho / Vuosienergia 6,8 MW / 26 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1961
 
Katso uusimmat tiedot: www.pks.fi