Myllykosken voimalaitos


Myllykosken voimalaitoksella kunnostettiin vuonna 1929 rakennetun vanhan voimalaitoksen koneisto ja rakennettiin uusi tulvaluukku käytöstä poistetun Francis-turpiinin vesitiehen. Laitoksen teho kasvoi noin 2 MW ja vuosienergia noin 6 GWh.

Oy Vesirakentaja toimi projektissa rakennuttajan konsulttina sekä suunnitteli tarvittavat työpadot, voimalaitoksen sisätiloissa tehtävät muutostyöt ja imuputken kunnostuksen.

Myllykoskella on myös vuonna 1997 rakennettu laitos, jonka rakennusvirtaama on 2x160 m3/s ja teho  2x11 MW.

Tilaaja Pato Oy
Voimalaitos Myllykoski VVA1
Paikka Kouvola
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 7 m / 110 m³/s
Teho / Vuosienergia 7 MW / 15 GWh/a
Käyttöönottovuosi 2011-2012