Makkarakosken voimalaitos


Tilaaja A.Ahlström Osakeyhtiö
Voimalaitos Makkarakoski
Paikka Noormarkku, Pori
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 3,5 m / 7,5 m³/s
Teho / Vuosienergia 220 kW / 1400 MWh/a
Käyttöönottovuosi
2013

Katso myös: www.a-ahlstrom.fi
 

A. Ahlström Oy:n omistama Makkarakosken vesivoimalaitos on alunperin valmistunut vuonna 1914 ja kunnostettu vuonna 2004. Voimalaitoksen käytön tehostamiseksi vanhan voimalaitoksen rinnalle rakennettiin vuosina 2012-2013 uusi koneistoyksikkö. Uuden yksikön rakennusvirtaama on noin 7,5 m³/s, putouskorkeus noin 3,5 m ja teho noin 220 kW. Uudella yksiköllä saatava energia on keskimäärin noin 1400 MWh vuodessa.

Voimalaitoksen säännöstelypadossa oli alunperin 5 ohijuoksutusaukkoa, joista yksi otettiin käyttöön uuden koneistoyksikön tuloaukoksi. Säännöstelypadon juoksutuskapasiteetin säilyttämiseksi entisen veroisena etelärannan tulva-aukon kynnystä madallettiin 1,3 m aukon leveyden säilyessä ennallaan. Uuden laitoksen rakentamisen yhteydessä patoon rakennettiin myös kalatie.

Uusi voimalaitosyksikkö ja kalatie rakennettiin alkuperäisen voimalaitoksen ja vanhan kankipajan väliseen solaan. Vesi uudelle voimalaitokselle johdetaan betonirakenteisessa tuloruuhessa, jonka pituus on noin 36 m. Tuloruuhen suuaukko sijaitsee padon pohjoisrannalla olevan tulva-aukon kohdalla. Kalatien alapää sijoitsee uuden laitoksen imuputken läheisyydessä. Kalatien alaosa uuden koneaseman vieressä tehtiin luonnonmukaisena uomana pohjaa muotoilemalla ja kiveämällä. Tuloruuhen viereinen osuus tehtiin teknisenä rakovirtausperiaatteella toimivana kalatienä. Kalatien yläosa tehtiin alaosan tapaan luonnonmukaisena uomana. Kalatien kokonaispituus on noin 86 m ja siihen juoksutettava virtaama noin 0,4 m³/s.
Asemakartta (Oy Vesirakentaja)


Uuden voimalaitoksen vesitien pituusleikkaus
(Oy Vesirakentaja)

IFC-malli pistepilvestä
TEKLA-malli, alkuperäiset rakenteet TEKLA-malli, uusi yksikkö lisätty

Ote TEKLA-mallista Ote TEKLA-mallista

Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy: