Liunankosken voimalaitos

 
Työ käsitti Liunan uudelleen rakentamiseen liittyvän lupahakemussuunnittelun, KVR-han­kinta-asiakirjojen laatimisen, avustamisen urakkaneuvotteluissa sekä toteutuksen valvonnan.
Tilaaja Joroisten kunta
Voimalaitos Liunankoski
Paikka Joroinen, Joroisvirta
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 6,5  m / 22 m³/s
Teho / Vuosienergia 1,1 MW / 4,6 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1995

Nykyinen omistaja: Joroisten Energialaitos