Lankosken II voimalaitos

Lankosken Sähkö Oy laajensi Merikarvianjoessa Merikarvian kunnassa sijaitsevaa Lankosken vesivoimalaitosta rakentamalla laitokseen toisen koneyksikön. Ensimmäinen voimalaitos on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Vesi koneasemalle johdetaan noin 100 m pitkässä puuputkessa. Putken yläpäässä on välpällä varustettu betonirakenteinen nielurakenne. Koneasemarakennukseen oli rakennettu tilat lisäkoneistolle ja tuloputken nielurakenne tehty niin leveäksi, että lisäkoneiston putken nielurakenne voitiin sijoittaa alkuperäiseen nielurakenteeseen. Toisen koneyksikön tuloputkea varten ei oltu aikoinaan tehty mitään rakenteita. Voimalaitos on niin sanottu jokilaitos, jolloin juoksutukset määräytyvät tulovirtaaman mukaan.
Tilaaja Lankosken Sähkö Oy
Voimalaitos Lankoski II
Paikka Merikarvia
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 8,5 m / 5,0 m³/s
Teho / Vuosienergia 360 kW / 1200 MWh/a
Käyttöönottovuosi 2008