Lahankosken voimalaitos


AJK-Invest Oy rakennutti Pornaisten kunnassa sijaitsevaan Mustijoen Lahankoskeen vesivoimalaitoksen. Vanhan myllyn sähköntuotanto loppui 1960-luvulla turbiinien jäädyttyä ja haljettua. Vanhan voimalaitoksen betoninen ylisyöksypato korjattiin ja vahvistettiin. Sen yläpuolelle rakennettiin uusi 34 m pitkä betoninen ylisyöksypato. Uuteen patoon rakennettiin voimalaitoksen tuloputken suuaukko välppä- ja varasulkurakenteineen. Vesi voimalaitokselle johdetaan noin 53 m pitkällä puuputkella, jonka sisähalkaisija on 1,8 m. Myllyrakennuksen ali vesi johdetaan noin 15 m pitkässä teräsputkessa turpiinille. Uuden voimalaitoksen koneasema rakennettiin saneeratun myllyrakennuksen jatkeeksi alavirran puolelle. Turpiinista vesi purkautuu voimalaitoksen alapuolella olevaan jokiuomaan. Sähkökojeet ja laitteet sijoitettiin vanhaan myllyrakennukseen. Voimalaitoksen viereen jäävä luonnonuoma on porrastettu pohjapadoilla ja uomaan johdetaan jatkuva minimivirtaama 0,2 m³/s. Vähävetisenä aikana (virtaama alle 1,2 m³/s) koko virtaama johdetaan luonnonuomaan.

Voimalaitos on ns. jokilaitos, jolla ajetaan turpiinin käyttömahdollisuuden mukaan tulovirtaamaa. Turpiinin rakennusvirtaama on 6 m³/s, jolloin hyödynnettävissä oleva virtaama-alue on 1,2 – 6 m³/s. Muu osa tulovirtaamasta johdetaan ylisyöksypadon kautta luonnonuomaan.
Tilaaja AJK-Invest Oy
Voimalaitos Lahankoski
Paikka Pornainen, Mustijoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 10 m / 6 m³/s
Teho / Vuosienergia 500 kW / 2200 MWh/a
Käyttöönottovuosi 2010