Kaihuan voimalaitos


Tilaaja Rovakairan Tuotanto Oy
Voimalaitos Kaihua
Paikka Rovaniemi
Putouskorkeus 46,5 m
Rakennusvirtaama 5,5 m³/s + 8 m³/s
Teho /  2,4 MW + 3,2 MW
Vuosienergia 11 GWh/a
Käyttöönottovuosi
2013 (1959) ja 1987
            
 
Rovakairan Tuotanto Oy:n omistama Kaihuan vesivoimalaitos sijaitsee Kemijoen vesistöalueella noin 60 km päässä Rovaniemen keskustasta. Kaihuan voimalaitoksella on kaksi koneistoyksikköä, vuonna 1959-60 rakennettu Kaihua I ja 1987 rakennettu Kaihua II.

Ennen hankkeen toteuttamista Kaihua I:sen rakenteet olivat pääosin alkuperäisiä ja aiemmin suurimmat kunnostustyöt olivat kohdistuneet automaation lisäämiseen ja tuloputken kunnostukseen.

Hankkeessa uusittiin Kaihua I koneisto oheislaitteineen, laitoksen automaatio sekä noin 620 metriä pitkä tuloputki. Vanha osin teräksinen ja osin puinen tuloputki korvattiin uudella GRP-putkella (glass reinforced plastic). Tuloputken ylin maapadon läpi kulkeva osuus uusittiin sujuttamalla. Nielun segmenttiluukku kunnostettiin ja välpät uusittiin.

Lisäksi laitoksen 20 kV kojeisto sekä Kaihua II koneiston ja Kaarnin vesivoimalaitoksen automaatiot uusittiin.

Investoinnilla saatiin parannettua laitoksen käytettävyyttä ja hyötysuhdetta sekä vähennettyä ylläpitokustannuksia.
Hanke toteutettiin vuosien 2012-2013 aikana.Ote Tekla-mallistaOte Tekla-mallista

Ote Tekla-mallista


Rakennusaikaisia kuvia 2013: