Jokioisen voimalaitos


Espoon Sähkö Oy:n asiantuntijana voimalaitok­sen uusimishankkeessa. Vesirakentajan osuutena toimituksen valvonta raken­nustöiden ja koneistoasennusten sekä koekäytön yhteydessä
Tilaaja Espoon Sähkö Oyj
Voimalaitos Jokioinen
Paikka Jokioinen
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 9,0 m / 9 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,75 MW / 3,4 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1999

Nykyinen omistaja: Koskienergia Oy