Hiirikosken voimalaitos


Hiirikoski sijaitsee Kyrönjoen vesistöalueen alaosassa Vähänkyrön kunnassa, noin 30 km Vaasasta itään. Voimalaitos on rakennettu vuonna 1921. Laitoksella oli alun perin kaksi rakennusvirtaamaltaan 4 m3/s turpiinia.

Vuonna 1993 vanhat turpiinit purettiin ja laitokselle asennettiin yksi uusi koneisto (linkki: http://vesirakentaja.fi/html/voimalaitokset/hiirikoski.html). Vuosina 2009?2011 voimalaitospato uusittiin ja padon yhteyteen rakennettiin tulvaluukku ja kalatie (linkki: http://vesirakentaja.fi/html/padot/hiirikoski.html).

Vuonna 2012 Hiirikoskella aloitettiin lisäkoneen rakennustyöt. Samalla laajennettiin yläkanavaa ja rakennettiin uusi yläkanavan sulku. Lisäkone otettiin käyttöön keväällä 2013. Lisäkoneiston asentamisen jälkeen laitoksen yhteenlaskettu rakennusvirtaama on 20 m3/s, teho 0,7 MW ja keskimääräinen kokonaisvuosituotanto noin 4,2 GWh.
Tilaaja Hiirikosken Energia Oy
Voimalaitos Hiirikoski
Paikka Vaasa, Kyrönjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 4,2 m / 20 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,7 MW / 4,2 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1993/2013
Nykyinen omistaja: Vaasan Sähkö Oy