Harjavallan voimalaitos


Tilaaja Länsi-Suomen Voima Oy
Voimalaitos Harjavalta
Paikka Harjavalta
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 26,5 m / 360 m³/s
Hankkeen jälkeen 460 m³/s
Teho / Vuosienergia 73 MW / 390 GWh/a
Hankkeen jälkeen
94 MW / 420 GWh/a


 
Harjavallan voimalaitospato sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Nakkilan ja Harjavallan kuntien rajalla. Voimalaitoksen omistaa Länsi-Suomen Voima Oy. Harjavalta on Kokemäenjoen laitoksista alin ja sieltä on matkaa merelle noin 35 km.
Voimalaitos on rakennettu vuonna 1939 Turun ja Porin läänin maaherran 29.12.1937 antaman päätöksen mukaisesti. Siellä on nykyisin asennettuna kaksi pysty-akselista Kaplan-turpiinia, joiden rakennusvirtaama on yhteensä 360 m³/s. Laitoksen putouskorkeus on noin 26,5 m, kokonaisteho noin 73 MW ja vuotuinen energiantuotto keskimäärin noin 390 GWh/a.


Hankkeen tarkoituksena on laajentaa nykyistä koneasemaa sen koillispuolelle ja asentaa laajennusosaan lisäkoneisto. Lisäkoneiston avulla voidaan pienentää tarvetta ohijuoksutuksille, parantaa laitoksen hyötysuhdetta ja helpottaa Kokemäenjoen voimalaitosten yhteiskäyttöä. Vedet uudelle lisäkoneelle tuodaan nykyisen voimalaitoksen rakennusaikana käytössä olleesta säännöstelypadon pohja-aukosta, joka on nykyisin suljettu betoniseinällä. Uuden koneiston rakennusvirtaama on enintään 100 m³/s, teho n. 21 MW ja tuotanto n. 30 GWh/a.

Hankkeen myötä juoksutukset patoaukkojen kautta vähenevät ja entistä suurempi osa tulovirtaamista on mahdollista hyödyntää voimalaitoksella. Ilmastonmuutoksen myötä Harjavallan talvivirtaamien on ennustettu kasvavan huomattavasti. Hankkeen avulla on mahdollista hyödyntää Kokemäenjoen vesivoimaa tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Samalla hanke edistää tulvien hallintaa.

Oy Vesirakentaja on tehnyt hankketta varten esiselvityksen ja lupahakemuksen. Yhtiö myös toteuttaa lisärakennuksen rakennusteknisen ja tarvittavien työpatojen suunnittelun sekä auttaa rakennusurakoiden hankinnoissa ja työmaavaiheen valvonnassa.

Länsi-Suomen Voima Oy tiedottaa hankkeeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista internet-sivuillaan www.lansisuomenvoima.fi ja Twitterissä.


Rakennusaikaisia kuvia: