.

Halkiankosken voimalaitos

Voimalaitoksen koneiston ja tulvaluukun uusiminen. Tehtävä käsitti kaikki koneistoihin ja luukkuihin liittyvät hankintaohjelmat ja toteutuksen val­vonnan sekä padon ja voimalaitoksen rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä työnaikaisen valvonnan
Tilaaja Mäntsälän Sähkö Oy
Voimalaitos Halkiankoski
Paikka Pornainen, Mustijoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 10 m / 3,5 m³/s
Teho / Vuosienergia 0,3 MW / 1500 MWh/a
Käyttöönottovuosi 2004