Atron voimalaitos


Atron automatisointi vuonna 1998. Työ käsitti Atron koneistojen automatisoinnin yhteydessä tehtyjen muutos- ja korjaustöiden sekä maapatojen peruskunnostukseen liittyvät suunnitelmat sekä työnaikaisen valvonnan. Laitoksen omistaa Savon Voima Oyj.
Tilaaja Savon Voima Oyj
Voimalaitos Atro
Paikka Varpaisjärvi, Atronjoki
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 14,5 m / 50 m³/s
Teho / Vuosienergia 6,5 MW / 18 GWh/a
Käyttöönottovuosi 1956/98