Säännöstelyprojektit / Regulating projects

Tilaaja / Client

Kohde / Project

Vuosi / Year

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, UPM-Kymmene Oyj Pielisjoen lyhytaikaissäännöstelyn vaikutusten laskenta 2012
Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan järvien säännöstelyjen toimivuusselvitys 2009
Uudenmaan ELY-keskus
Lohjajärven ja Hiidenveden säännöstelyn kehittäminen
2009-
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pielisen juoksutuksen kehittämishanke
2008-

Uudenmaan ympäristökeskus

Tuusulanjärven säännöstelyn kehittäminen

2004

Hämeen ympäristökeskus

Kyynäröisen säännöstelyn muutos

2003

UPM-Kymmene Oyj

Kankarisveden säännöstelyn muutossuunnitelma

2003

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Ylä-Kivijärven säännöstely

1998

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Immalanjärven säännöstely

1996

Vesi- ja ympäristöhallitus

Inarijärven säännöstely

1993

Merenkulkuhallitus

Kiesimä- ym. järvien säännöstely ja kalatie

1993

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri

Uljuan purkukyvyn lisääminen

1988

Hackman Oy

Sorsaveden säännöstely

1987

Revon Sähkö Oy

Reisjärven säännöstely

1986

Vesihallitus

Perhonjoen järviryhmän säännöstely

1986

Kokkolan vesipiiri

Lappajärven säännöstelyn muutossuunnitelma

1985

Vesihallitus

Itin Pyhäjärven säännöstely

1984

Kokkolan vesipiiri

Pyhäjärven säännöstelyn voimataloudellinen tarkastelu

1981

Oulun vesipiiri

Uljuan säännöstelyntehostamislaskelmat

1980

Kokkolan vesipiiri

Lappajärven säännöstelyn voimatalousvaikutukset

1980

Oulun vesipiiri

Siikajoen säännöstelykäyttöön liittyvät laskelmat

1980

Päivitetty 30.10.2012