Padot ja patoturvallisuus / Dams and dam safety

Tilaaja / Client
Hanke / Project
Vuosi / Year
Useita tilaajia
15-20 padon määräaikaistarkastus
Joka vuosi
Useita tilaajia Yli 100 patoturvallisuuskansiota ja/tai kansion päivitystä
Alkaen 1987
Seinäjoen Energia Oy Kärjenkosken padon kunnostus 2019
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaarenhaaran padon sektoriluukkuaukon kunnostus 2019
Maintpartner Oy Kaltimon padon segmenttiluukun peruskorjaus 2018
Kiinteistö Oy Kellokosken tehtaat Kellokosken voimalaitospadon kunnostus 2016
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hirvijärven altaan täyttökanavan sulkupadon suunnittelu ja luukkujen hankintaohjelma 2016
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Puntarikosken padon uittoaukon sulkeminen: lupahakemus ja suunnittelu 2015
Lohijärven järvitoimikunta Lohijärven maapadon korottaminen 2015
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Tuusulanjärven padon automatisointi ja kalatien suunnittelu 2015
Tuusulan kunta Kellokosken pohjapato ja kalatie 2015
Orimattilan Vesi Oy Vääräkosken padon kunnostus ja juoksutuskapasiteetin lisääminen 2014
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kalajärven altaan täyttökanavan sulkupadon suunnittelu ja luukkujen hankintaohjelma 2014
Vattenfall Oy Hirvikosken voimalaitoksen luukkujen modernisointi 2014
Vattenfall Oy Pamilon voimalaitos, Hiiskosken padon luukun hankinta 2014
Oy Mankala Ab Klåsarön häiriöjuoksutusaukkojen vesiteiden kunnostus 2014
Pato Oy Myllykosken valssiaukon työpadon suunnittelu 2013
UPM-Kymmene Oyj Hartolankosken penkereiden vahingonvaaraselvitys 2013
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaitforsin padon kuntoarvio 2012
Statkraft Suomi Oy Kotkan Koivukosken säännöstelypadon neula-aukon korvaaminen tasoluukuilla 2012
UPM-Kymmene Oyj
Hartolankosken patorakenteiden kunnostus
2011
Statkraft Suomi Oy
Kolsin patorakenteiden kunnostus
2011
Hiirikosken Energia Hiirikosken padon kunnostus ja kalatien rakentaminen 2010
Lapinkylän kalastuskunta Lapinkylänjärven pohjapato 2009
Oy Mankala Ab Paaskosken padon muutostyöt 2009
Joroisten Energialaitos Maaveden padon kesäajan juoksutusjärjestely 2009
Länsi-Suomen ympäristökeskus Patanan säännöstelypadon muutostyöt 2008
Killin Voima Oy Killinkosken säännöstelypadon kunnostus 2008
Vattenfall Sähköntuotanto Oy
Venetpalon voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys
2007
Kainuun Energia Oy
Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys
2007
Suomen Maastorakentajat Oy Viannankosken työpato 2007
Pohjois-Savon ympäristökeskus Viannankosken padon kunnostus 2007
Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat
Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys
2006
UPM-Kymmene Oyj Patalan voimalaitospadon korjaus 2006
Vattenfall Oy Potmonkosken padon korjaus 2006
Vaasa Engineering Oy Nerohvirran säännöstelypato 2005

Korpelan Voima Kuntayhtymä

Korpelankosken padon muutostyöt, lupahakemus ja toteutussuunnittelu

2005

Tampereen Sähkölaitos

Tammerkosken yläpadon yleissuunnitelma

2004

UPM-Kymmene Oyj

Katerman tulvapadon korjaussuunnitelma

2004

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Patanan täyttökanavan padon muutostyöt

2004

Koskienergia Oy

Hourunkosken ja Mäkelänkosken työpadot

2004

Länsi-Suomen ympäristökeskus Yrttikosken padon muutos 2004

Pohjois-Savon ympäristökesku

Kuorekosken padon kunnostus

2004

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Viannankosken padon kunnostus

2003

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Öllölän padon muutos 2002

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Vissaveden säännöstelypadon kunnostus

2002

Mäntsälän Sähkö Oy

Halkiankosken tulva-aukkojen korjaus ja muutos

2002

Vattenfall Oy

Leuhunkosken tulva-aukon korjaus

2002

Vattenfall Oy

Kalliokosken padon korjaus

2002

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Perhonjoen pohjapatojen ja kalateiden korjaus

2001

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Vissaveden padon muutos

2001

Oy Mankala Ab

Mankalan padon korjaus

2001

Vatajankosken Sähkö Oy

Vatajankosken padon korjaus

2000

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Savikosken pohjapadon muutostyö

2000

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Osmanginjärven padon korjaus

2000

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Haringan padon muutostyö

2000

Paneliankosken Voima Oy

Pappilankosken padon korjaus

1999

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Saarikosken padon vahvistus

1999

Revon Voima Oy Pöyryn padon muutos 1999

Länsivoima Oy

Peltokosken padon korjaus

1999

UPM-Kymmene Oyj Kaltimon vesivoimalaitoksen patojen vahingonvaaraselvitys 1998

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Pitkäkosken padon korjaus

1998

Liunan Voima Oy Maaveden voimalaitoksen yläkanavan maapadon korjaus 1998

Savon Voima Oy

Kalliokosken padon muutostyö

1998

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Louhikosken padon ja nielun korjaussuunnitelma 1997

Vatajankosken Sähkö Oy

Vatajan- ja Jyllinkosken patojen korjaus

1996

Suur-Savon Sähkö Oy

Vaajakosken padon korjaus

1994

Koillis-Pohjan Sähkö Oy

Kurkjärven säännöstelypato

1993

Vatajankosken Sähkö Oy

Vatajankosken padon korjaus

1993

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri

Kaarenhaaran padon korjaus

1991

Suur-Savon Sähkö Oy

Kissakosken padon korjaus

1990

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri

Venetjärven padon korjaus

1987

Yhtyneet Paperitehtaat Oy

Kokkolanjoen patojen korjaus

1986

Kokkolan vesipiiri

Pyhäjärven padon muutostyöt

1986

Sallilan Sähkölaitos Oy

Sallilankosken padon korjaus

1984

Ab Albäck Oy

Björkforsin padon muutostyöt

1983

Oy Stockfors Ab

Peltokosken padon korjaus

1982

Savon Voima Oy

Jyrkän padon korjaus

1982

Revon Sähkö Oy

Venetpalon padon korjaus

1982

Kokkolan vesipiiri

Hamarinkosken säännöstelypato

1980

Päivitetty 11.1.2016