Logo

 
Etusivu    Historiikki    Referenssit    Yhteystiedot      In English
 Bertel Jungin Aukio 9
 02600 Espoo (näytä kartalla)
 Puh: (+358) 10 574 4000
 etunimi.sukunimi@afconsult.com

PIENI HISTORIIKKI

Oy Vesirakentaja perustettiin talvisodan päätyttyä Moskovan rauhaan vuonna 1940. Ensimmäisenä toimintavuonna allekirjoitettiin Merikosken, erään Suomen suurimman voimalaitoksen toteuttamista koskeva sopimus. Sen jälkeen olemme suunnitelleet ja rakentaneet kymmeniä voimalaitoksia. Olemme lisäksi osallistuneet lukuisten voimalaitosten peruskorjaustöihin ja nykyaikaistamiseen. Usein toimeksiantoihin on sisältynyt myös säännöstelypatojen suunnittelu ja rakentaminen sekä vesiviranomaisten toimeksiannosta säännöstelyihin liittyvien selvitysten tekeminen. Vuosikymmenien aikana olemme olleet vahvasti mukana myös maamme uittoväylien ja -rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Suurimmat kohteet ovat olleet mm. Tampereen Pispalassa, Mäntyharjun reitin Voikoskella ja Puolakankoskella.

Toimeksiantoihin on kuulunut lisäksi yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten vesihuollon suunnitelmat aina 70-luvulle asti, vesioikeudellisten asiakirjojen ja selvitysten laatiminen etenkin viimeisten vuosien aikana, jolloin vaatimukset ovat entisestään kiristyneet, sekä patoturvallisuustarkastusten tekeminen. Tänä päivänä suuntaamme yhä enenevässä määrin suunnitteluvoimavarojamme olemassa olevien voimalaitosten ja patojen uudelleen rakentamiseen, rakennusasteen nostamiseen ja nykyaikaistamiseen. Uskomme voivamme tarjota vahvaa erityisasiantuntemustamme kilpailukykyisesti myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
       pystykuva